Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

tengomiedo
2613 901c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSmerfMaruda SmerfMaruda
tengomiedo
5328 99fd 420

June 07 2015

tengomiedo
Czego chcesz?
Ciebie.
— True.
tengomiedo
Czego chcesz?
Ciebie.
— True.
tengomiedo
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony vialekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Chcę poczuć, że oddycham, zaczerpnąć życia. Chcę poczuć to naprawdę, mieć do twych ust kartę VIPa. 
— Cyga
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Nie poddawaj się tylko dlatego, że jest trudno, Twoja szansa na powodzenie rośnie z każdą próbą.
— anja.blogap.pl/ - coach, psycholog
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
upadki  są  coraz  głośniejsze
i  dziwnie  znajome
— miuosh
tengomiedo
tengomiedo
W moim innym świecie jesteśmy blisko, ale tu bałem się, że mi pozwolisz spieprzyć wszystko...
— Pezet
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Czujesz jak krew pulsuje ci w żyłach? Wiesz? Chcę wiedzieć jak całujesz bo dostaję świra.
— Pezet
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
2095 bc52 420
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Tylko miłości, tego dziś pragnę, a może to wszystko alkohol? 

— Paluch
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
To mało istotne, tylko chce mi się płakać, kiedy wącham twój kołnierz i czuję jej zapach. 

— Wdowa
Reposted fromartfucksme artfucksme vialekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
9094 8b16 420
Reposted fromartfucksme artfucksme vialekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
Tylko ktoś, kto dużo płakał, może docenić życie w całym jego pięknie i głośno się śmiać.
— Oriana Fallaci "List do nienarodzonego dziecka"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
0260 8b97 420
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
tengomiedo
0917 dda6 420
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl